fbpx

Budget Rocailles

Budget Rocailles – Bronze

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD024

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD016

Budget Rocailles

Budget Rocailles – Goud

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD002

Budget Rocailles

Budget Rocailles – Green

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD020

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD018

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD030

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD012

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD021

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD028

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD023

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD029

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD025

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD026

Budget Rocailles

Budget Rocailles – Pinkle

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD031

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD017

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD011

Budget Rocailles

Budget Rocailles – Silver

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD001

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD027

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD014

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD019

Budget Rocailles

Budget Rocailles – White

1.00

Maat ca. 4mm
Hoeveelheid 25 gram
Kleur
Materiaal Glas
Soort Rocailles
Artikelcode BUD008